Tutkimus - Pilot Select Oy


Ihminen
Turvallisuus
Tekniikka

Turvallisuus-, toimintakulttuuri- ja onnettomuustutkimukset

Valtaosa nykyaikaiseen tekniseen ympäristöön liittyvistä onnettomuuksista palautuu inhimilliseen tekijään eri tavoin.

Inhimillisten, organisatoristen ja hallinnollisten riskitekijöiden tutkimustyön päämääränä on selvittää turvallisuuteen vaikuttavien välittömien uhkatekijöiden lisäksi erityisesti vallitsevat taustatekijät, jotta konkreettiset korjaavat toimenpiteet ovat mahdollisia.

Onnettomuus- ja vaaratilannetutkinnan tavoitteet

Onnettomuus- ja vaaratilannetutkinnan tavoitteena on yksittäisestä tapauksesta saatavien oppien laajemman turvallisuusmerkityksen selvittäminen.

Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella ilmailun ja merenkulun inhimillisten tekijöiden tutkinnasta olemme kehittäneet selkeän malli- ja menetelmäympäristön tutkinnalle noudattaen kansainvälistä kokemusta.

Käytämme turvallisuus-, toimintakulttuuri- ja onnettomuustutkimuksissa kansainvälisesti hyväksyttyjä uusimpia systeemimalleja.Internexus