Hemsida - Pilot Select Oy


Psykologi
Säkerhet
Teknologi

Pilot Select Oy

Modern teknik förutsätter mänskligt utförande. Människan utgör ett riskmoment som kan och bör kontrolleras.

Vi arbetar för branscher där säkerheten utgör en kritisk faktor

 • luftfart
 • sjöfart
 • kärnkraft
 • sjukhus
 • banker
 • försvarsmakten

Vi arbetar med (sedan 1982)

 • val av personer till kritiska poster – piloter, befälhavare på fartyg
 • system för val av personer till grundutbildning inom sjöfart och luftfart
 • utbildning till nyckelposter – gruppledare i cockpitar (CRM), på kommandobryggor (BRM), i kontrollrummen på kärnkraftverk (CRRM), på sjukhus och inom flygräddningsverksamheten
 • utbildning inom service branschen – hjälp att möta svåra, t.o.m. våldsamma kunder på banker och i motsvarande omgivning
 • säkerhetsforskning – analyser av säkerhetssystem
 • utredning av olyckor och olyckstillbud
 • analys av organisationskulturer

Våra konsulter är alla legitimerade psykologer på senior nivå.
Vi arbetar med testsystem som grundar sig på vetenskapligt dokumenterade och allmänt erkända psykologiska test.

Vi betjänar på engelska, finska och svenska.

Våra nuvarande kunder representerar i huvudsak finländska och europeiska skeppsföretag, kärnkraftverk, finländsk sjöfartsskolor, yrkesutbildning av piloter, försvarsmakten samt myndigheter som utför olycksutredningar.Internexus