Koulutus - Pilot Select Oy


Ihminen
Turvallisuus
Tekniikka

Koulutuspalvelut

Inhimillisten, organisatoristen ja hallinnollisten riskitekijöiden syvällinen ymmärtäminen mahdollistaa niiden hallinnan.  Erikoishenkilöstön koulutus tähtää riskitekijöiden tietoisuuden kasvattamiseen ja konkreettisten vastatoimien kehittämiseen.

Koulutamme tulevia liikennelentäjiä, merenkulkijoita ja ydinvoimalan henkilökuntaa eripituisilla kursseilla. Eri toimialoille suunnatut esitelmät antavat oivallusta inhimillisten tekijöiden merkityksestä.

Vaikeiden asiakas- ja palvelutilanteiden hallinta

Vaikeiden asiakas- ja palvelutilanteiden hallintaan liittyvä koulutus on yksi erikoisalueemme. Lähdemme sekä palvelun laadun että turvallisuuden näkökulmasta.

Esimieskoulutus

Avaintyöryhmien esimieskoulutus avaa uusia näkymiä esimerkiksi komentosiltatyön johtamiseen, liikennekoneen ohjaamotyöhön tai toimintaan leikkaussaleissa. Näiltä vaativilta toimialoilta sovellettavat opit antavat syvyyttä tavanomaistenkin työpaikkojen johtamisongelmien ratkaisuille.

Erilaiset toimintakulttuurit – kansalliset, yrityskohtaiset, toimiala- ja ammattikuntakohtaiset – ovat koulutuksemme kulmakivi. Ihmisen toimintaa voidaan ymmärtää ja ohjata vain osana hänen toimintaympäristöään.

Koulutusmenetelmät

Koulutusmenetelmämme ovat nykyaikaiseen aikuisoppimiseen pohjautuvia, aktiivisia ja haastavia oppijoille.Internexus