English Pages Svenska Sidor
   
  Esittely
 
  Palvelut:
  Valinnat
  Koulutus
  Tutkimus
 
  Menetelmät
 
  Referenssit
 
  Yhteystiedot
 

Palvelut: Koulutus

Inhimillisten, organisatoristen ja hallinnollisten riskitekijöiden syvällinen ymmärtäminen mahdollistaa niiden hallinnan. 

Erikoishenkilöstön koulutus tähtää riskitekijöiden tietoisuuden kasvattamiseen ja konkreettisten vastatoimien kehittämiseen.

Koulutamme tulevia liikennelentäjiä, merenkulkijoita ja ydinvoimalan henkilökuntaa eripituisilla kursseilla. Eri toimialoille suunnatut esitelmät antavat oivallusta inhimillisten tekijöiden merkityksestä.

Vaikeiden asiakas- ja palvelutilanteiden hallintaan liittyvä koulutus on yksi erikoisalueemme. Lähdemme sekä palvelun laadun että turvallisuuden näkökulmasta.

Avaintyöryhmien esimieskoulutus avaa uusia näkymiä esimerkiksi komentosiltatyön johtamiseen, liikennekoneen ohjaamotyöhön tai toimintaan leikkaussaleissa. Näiltä vaativilta toimialoilta sovellettavat opit antavat syvyyttä tavanomaistenkin työpaikkojen johtamisongelmien ratkaisuille.

Erilaiset toimintakulttuurit – kansalliset, yrityskohtaiset, toimiala- ja ammattikuntakohtaiset – ovat koulutuksemme kulmakivi. Ihmisen toimintaa voidaan ymmärtää ja ohjata vain osana hänen toimintaympäristöään.